Laboral

VAGA GENERAL  3 octubre de 2017.

La vaga convocada  pel proper dia 3 d’octubre de 2017 pot incidir en la seva empresa, i per això volem recordar-determinats aspectes aplicables a aquesta situació:

 • La vaga està convocada legalment a nivell general, i, per tant, no cal preavís a nivell d’empresa, ni acord majoritari dels empleats, és a dir, qualsevol treballador pot fer vaga el dia 3, sense cap requisit previ.

 • Es poden establir serveis mínims per tal de garantir la seguretat de les persones o coses, el manteniment dels locals, instal·lacions, matèries primeres i, en general, tot el que sigui necessari per a la represa de l’activitat. Per regla general els serveis mínims seran similars als que s’utilitzen en dies festius, excepte torns de producció i atenció al públic. Si l’empresa no té cap d’aquestes activitats en festius, no s’imposaran serveis mínims. En el cas que en la seva empresa sigui necessari establir-los, els treballadors hauran de participar en la concreció d’aquests serveis mínims, mitjançant el comitè de vaga.

 • L’empresa no té cap obligació de tancar, encara que tots o una part dels seus treballadors decideixin fer vaga. El dret a treballar està equiparat al dret a fer vaga.

 • Els treballadors en vaga no cobren el salari corresponent a aquest dia, i l’empresa no ho cotitzarà a la Seguretat Social. En aquest sentit és molt important que si a la seva empresa algú fa vaga, i Barcelona Advocats realitza la gestió de nòmina, ens proporcioni al més aviat el llistat de treballadors que hagin participat perquè puguem realitzar les gestions pertinents.

   

  Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el Departament Laboral dirigit per Joan Hidalgo       

   

   

   

 • Descarrega la Nota sobre  “Aturada 03 10 2017

Autor


Avatar