Gestió portuaria

Llei del canvi climàtic

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 16/2017 de 1 d’agost, del canvi climàtic, que ha estat publicada al DOGC de 3 d’agost de 2017 (núm.7426) i que adopta les bases derivades de la legislació comunitària europea.

La Llei persegueix, bàsicament, cinc finalitats:
1. Aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
2. Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys.
3. Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
4. Esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.
5. Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

Sector Ports Esportius
Pel que respecte al nostre sector de PORTS ESPORTIUS, cal tenir en compte aquests objectius de la Llei i les mesures que s’hi estableixen, en el moment de plantejar els nous projectes per a la continuïtat de l’explotació amb les noves concessions.  

La norma estableix:

– Mesures a adoptar en matèria d’aigua
– Mesures a adoptar en matèria d’energia
– En relació a les infraestructures portuàries

Lourdes Aran.


Autor


Avatar