Fiscal, Gestió portuaria

IRPF: tributació del periode de carència en arrendaments.

Són molt habituals els contractes d’arrendament de locals de negoci, amb un període de carència de la renda, com a compensació de les obres necessàries al local per a la seva explotació a executar per l’arrendatari.

Aquestes obres que reverteixen al propietari un cop finalitzat el contracte es consideren un rendimiento.La Direcció General de tributs considera que en el contracte de lloguer en què es pacta manca de 30 mesos a canvi d’obres al local genera un rendiments de capital immobiliari que es declararà en el període en que reverteixin les obres a la finalització del contracte.

El rendiment de capital immobiliari haurà d’imputar, segons la DGT, al període impositiu en què es produeixi el lliurament de les mateixes, és a dir, al període impositiu en què aquestes obres revertiran en el propietari, un cop finalitzat el contracte.

IRPF Consulta Ttributació de carència de 30 mesos

Autor


Avatar