Gestió portuaria

Embarcacions immobilitzades judicialment

Les embarcacions immobilitzades judicialment als nostres ports esportius generen dificultats pel gestor portuari a l’hora de poder reclamar els imports que meriten aquestes embarcacions. Només una actitud proactiva del gestor ens permetrà poder arribar a cobrar el crèdit.

La morositat dels titulars d’embarcacions ha estat en els últims temps, un dels grans problemes en la gestió en els Ports Esportius.

La majoria de les vegades, darrera d’aquesta situació hi ha un morós totalment insolvent, del que l’únic bé de contingut econòmic, acostuma a ser la pròpia embarcació generadora del deute.

Davant d’aquesta situació, els Ports Esportius haurien d’adoptar una actitud pro-activa a l’hora d’intentar protegir les seves oportunitats de poder cobrar el seu crèdit, i més davant del que prescriu la Llei de Navegació Marítima.

Autor


Avatar