Gestió portuaria

Compliance Penal: Circular de la Fiscalia General de l’Estat 1/2016

CIRCULAR 1/2016, SOBRE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES D’ACORD AMB LA REFORMA DEL CODI PENAL EFECTUADA PER Llei Orgànica 1/2015

Amb el propòsit  d’Adoptar un criteri uniforme en l’Aplicació de la Responsabilitat de la persona jurídica, la fiscalia va emetre una circular, esent obligatori per al Cos de Fiscals atendre  le seves prescripcions.


Autor


Avatar