Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
NOTÍCIES

En el nostre blog de notícies tindràs tota l’actualitat a un sol clic

Gestió portuaria

Nova Llei de ports de Catalunya de 2019

Gener 2, 2020

El DOGC de 30 de desembre de 2109  ha publicat  la LLEI 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.Aquest...

Fiscal

IRPF: tributació del periode de carència en arrendaments.

Juny 20, 2019

Són molt habituals els contractes d’arrendament de locals de negoci, amb un període de carència de la renda, com a compensació de les obres nece...

General

Responsabilitat per la hivernada .

Novembre 14, 2018

La hibernada d’embarcacions és una pràctica habitual de molts armadors de les embarcacions quan acaba la temporada estival.La hibernada de lR...

General

Registre especial d’operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat

Octubre 30, 2018

El Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i m...

Fiscal

Embarcacions Esportives : Duanes.

Octubre 17, 2018

 El Departament de Duanes i Impostos Especials ha emès una nota informativa sobre l’entrada i sortida d’embarcacions d’esbarjo del t...

Fiscal

Exempció per maternitat (IRPF)

Octubre 11, 2018

 A partir d’avui ja es pot demanar la devolució del IRPF per maternitat.Circular 4 – Novedades Exención Prestación Maternidad

Gestió portuaria

Cas práctic de reducció del preu de compra de embarcacións per vicis ocults

Abril 4, 2018

La compravenda d’embarcacions entre particulars està a l’ordre del dia, i amb això, els possibles dubtes sobre els drets i responsabilitat...

Gestió portuaria

Projecte de Real Decreto sobre les activitats de busseig.

Febrer 28, 2018

El Ministeri de Foment ha obert la CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE REAL DECRET PEL QUAL ES DETERMINEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT DE LES ...

Fiscal

Devolució plusvàlua. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Febrer 5, 2018

El Tribunal Constitucional ha dictat durant l’any 2017 diverses sentències que ha donat un gir total als criteris per fixar les quotes de l̵...

Laboral

REGISTRE DIARI DE LA JORNADA LABORAL.

Desembre 13, 2017

L’obligatorietat o no del registre de la jornada laboral dels treballadors ha estat mostra de la inseguretat jurídica que es troben molts empres...

Laboral

Permisos laborals per a la participació a les eleccions al Parlament de Catalunya de data 21 de desembre 2017

Novembre 29, 2017

Les persones que treballin el proper dijous 21 de desembre de 2017, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya,  tenen dret  a gaudir d’ un ...

Fiscal

Llei 6/2017 sobre Autònoms

Novembre 17, 2017

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom que entrarà en vigor...

Laboral

VAGA GENERAL  3 octubre de 2017.

Octubre 2, 2017

La vaga convocada  pel proper dia 3 d’octubre de 2017 pot incidir en la seva empresa, i per això volem recordar-determinats aspectes aplicables ...

Gestió portuaria

LListes matrícules de les embarcacions.

Setembre 1, 2017

El Registre de Matrícula es durà a diversos llibres foliats denominats «Llistes» en què es registraran els vaixells, embarcacions i artefactes navals ...

Gestió portuaria

Llei del canvi climàtic

Agost 10, 2017

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 16/2017 de 1 d’agost, del canvi climàtic, que ha estat publicada al DOGC de 3 d’agost de 2017 (núm.7426) ...