Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
Gestió portuaria

El Registre de Matrícula es durà a diversos llibres foliats denominats «Llistes» en què es registraran els vaixells, embarcacions i artefactes navals atenent la seva procedència i activitat, segons s’expressa:

 a) En la Llista Primera, es registraran les plataformes d’extracció de productes del subsòl marí, els remolcadors d’altura, els vaixells de suport i els dedicats al subministrament a aquestes plataformes que no estiguin registrats en una altra llista.

 b) En la Llista Segona, es registraran els vaixells de construcció nacional o importats d’acord amb la legislació vigent que es dediquin al transposa marítim de passatgers, de mercaderies o de tots dos.

 c) En la Llista Tercera, es registraran els vaixells de construcció nacional o importats d’acord amb la legislació vigent destinats a la captura i extracció amb fins comercials de peix i d’altres recursos marins vius.

 d) En la Llista Quarta, es registraran les embarcacions auxiliars de pesca, les auxiliars d’explotacions d’aqüicultura i els artefactes dedicats al conreu o estabulació d’espècies marines.

 e) En la Llista Cinquena, es registraran els remolcadors, embarcacions i artefactes navals dedicats als serveis de ports, rades i badies.

 f) A la Llista Sisena es registraran els vaixells d’esbarjo l’eslora de casc (Lh) sigui superior a 24 metres, amb un desplaçament inferior a 3000 GT i capacitat per transportar fins a 12 passatgers sense comptar la tripulació, així com les embarcacions d’esbarjo quan uns i altres s’explotin amb fins lucratius per a l’oci, l’esport o la pesca no professional.

 g) A la Llista Setena es registraran els vaixells d’esbarjo l’eslora de casc (Lh) sigui superior a 24 metres, amb un desplaçament inferior a 3000 GT i capacitat per transportar fins a 12 passatgers sense comptar la tripulació, així com les embarcacions d’esbarjo l’ús exclusiu siga la pràctica de l’esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional.

 h) En la Llista Vuitena, es registraran els vaixells i embarcacions pertanyents a organismes de caràcter públic tant d’àmbit nacional com autonòmic o local.

 i) En la Llista Novena o de «Registre Provisional», s’han d’anotar amb aquest caràcter els vaixells, embarcacions o artefactes navals en construcció des del moment que aquesta s’autoritza, exceptuant les embarcacions esportives construïdes en sèrie, amb la deguda autorització.

Quan els vaixells, embarcacions o artefactes de les esmentades Llistes s’importin amb abanderament provisional es registraran a la respectiva Llista especial complementària a cadascuna d’elles.

Els vaixells que per precepte legal passin a la propietat de l’Estat i aquest els subhasti, s’integraran en la Llista que correspongui a la seva activitat, a sol·licitud de l’adjudicatari.


 Descarrega el “Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento,matriculación de buques y registro marítimo”. 
0