Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
NOTÍCIES

En el nostre blog de notícies tindràs tota l’actualitat a un sol clic

Gestió portuaria

Projecte de Real Decreto sobre les activitats de busseig.

February 28, 2018

El Ministeri de Foment ha obert la CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE REAL DECRET PEL QUAL ES DETERMINEN LES CONDICIONS DE SEGURETAT DE LES ...

Fiscal

Devolució plusvàlua. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

February 5, 2018

El Tribunal Constitucional ha dictat durant l’any 2017 diverses sentències que ha donat un gir total als criteris per fixar les quotes de l̵...

Laboral

REGISTRE DIARI DE LA JORNADA LABORAL.

December 13, 2017

L’obligatorietat o no del registre de la jornada laboral dels treballadors ha estat mostra de la inseguretat jurídica que es troben molts empres...

Laboral

Permisos laborals per a la participació a les eleccions al Parlament de Catalunya de data 21 de desembre 2017

November 29, 2017

Les persones que treballin el proper dijous 21 de desembre de 2017, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya,  tenen dret  a gaudir d’ un ...

Fiscal

Llei 6/2017 sobre Autònoms

November 17, 2017

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom que entrarà en vigor...

Laboral

VAGA GENERAL  3 octubre de 2017.

October 2, 2017

La vaga convocada  pel proper dia 3 d’octubre de 2017 pot incidir en la seva empresa, i per això volem recordar-determinats aspectes aplicables ...

Gestió portuaria

LListes matrícules de les embarcacions.

September 1, 2017

El Registre de Matrícula es durà a diversos llibres foliats denominats «Llistes» en què es registraran els vaixells, embarcacions i artefactes navals ...

Gestió portuaria

Llei del canvi climàtic

August 10, 2017

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 16/2017 de 1 d’agost, del canvi climàtic, que ha estat publicada al DOGC de 3 d’agost de 2017 (núm.7426) ...

Fiscal

Model 720 – Sancions

July 20, 2017

Amb data de 5 de juny de 2017, la Direcció General de Tributs ha contestat a la consulta sobre les conseqüències de la presentació de la declaració de...

Fiscal

Inconstitucionalitat de l’impost de plusvàlua municipal

July 14, 2017

Amb data 11 de maig de 2017 el Ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat declarar la inconstitucionalitat i nul·litat

Gestió portuaria

Responsabilitat dels armadors d’embarcacions d’esbarjo.

July 14, 2017

El Tribunal Suprem, en el seu Aute 6490/2017, de 28 de Juny de 2017, sobre els danys causats per l’incendi d’un iot en el Port Vell de Barcelona, que ...

Gestió portuaria

Ordenat l’espai marítim europeu

July 13, 2017

El Govern enpanyol ha aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix un marc per a ordenar l’espai marítim. L’objectiu és impulsar el ...

Gestió portuaria

Embarcacions immobilitzades judicialment

June 5, 2017

Les embarcacions immobilitzades judicialment als nostres ports esportius generen dificultats pel gestor portuari a l’hora de poder reclamar els import...

Gestió portuaria

Compliance Penal: Circular de la Fiscalia General de l’Estat 1/2016

April 1, 2017

CIRCULAR 1/2016, SOBRE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES D’ACORD AMB LA REFORMA DEL CODI PENAL EFECTUADA PER Llei Orgànica 1/2...

Gestió portuaria

Ampliació de les concessions en ports estatals.

February 14, 2017

La morositat dels titulars d’embarcacions ha estat en els últims temps, un dels grans problemes en la gestió en els Ports Esportius.